Wiadomości

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny

2018-08-09, 14:19

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA DASZYŃSKIEGO
ZAPRASZA NA OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 22.08.2018 R O GODZ. 17.00,
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4, UL. KONOPNICKIEJ 44

W PROGRAMIE ZEBRANIA:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Gminy Pszczyna.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnego ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w porze nocnej tj. pomiędzy godz. 2200 a 600, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad zebrania.
W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE
ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,
BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.
 
2008-2022 © Osiedle Daszyńskiego