Wiadomości

Wiadomości dla mieszkańców przyjmujących uchodźców z Ukrainy

2022-03-05, 13:46

KONTAKTY W SPRAWIE POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Na poziomie ogólnopolskim
? Infolinia dla uchodźców: +48 47 721 75 75
? Strona internetowa: www.ua.gov.pl
? Infolinia dla osób posiadających Kartę Polaka: +48 22 523 88 80

Na poziomie województwa
? Telefon z informacjami na temat legalizacji pobytu: +48 32 606 32 32 czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki 7:30-15:30 oraz we wtorki 7:30-18:00
? Elektroniczny kontakt na temat legalizacji pobytu: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl
? Punkty recepcyjne przyjmujące wnioski o nadanie statusu uchodźcy:
- Katowice, ul. Wita Stwosza 20
- Katowice, ul. Wita Stwosza 17a
? Na dworcu w Katowicach został uruchomiony tymczasowy punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy

Na poziomie powiatu
? Infolinia Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w sprawie zakwaterowania osób w miejscach wyznaczonych oraz udzielenia im pomocy żywnościowej, socjalnej i psychologicznej: +48 721 222 202 czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-22:00
? Elektroniczny kontakt w sprawie oferty udzielenia pomocy: ukraina@powiat.pszczyna.pl
? Pomoc dla Uchodźców w zakresie poszukiwania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie: +48 723 991 209 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00
? Pomoc psychologiczna udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: +48 502 644 363 (pomoc w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim)

Na poziomie gminy
? Telefon Referatu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego: +48 32 447 08 00
? Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie: +48 32 210 41 73 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

 
2008-2022 © Osiedle Daszyńskiego