Wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Pszczyny

2018-07-18, 19:48

Informacja dla posiadaczy psów.

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny

2018-07-07, 08:53

Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu decyzji

Protokół z ogólnego zebrania mieszkańców z dnia 28.06.2018

2018-07-07, 08:47

PROTOKÓŁ
Ze spotkania w sprawie zmiany organizacji ruchu na osiedlu Daszyńskiego.
Sporządzony w dniu 28.06.2018 r. w Pszczynie.

W trakcie spotkania ustalono:
Mieszkańcy wybrali na protokolanta Katarzynę Radziejską.

OGŁOSZENIE

2018-06-13, 16:40

W związku z planowaną zmianą organizacji ruchu na naszym osiedlu, Zarząd Osiedla Daszyńskiego zaprasza na "Ogólne Zebranie Mieszkańców, " na którym mieszkańcy wybiorą jeden z trzech wariantów zmiany organizacji ruchu, jakie zostały opracowane na zlecenie Urzędu Miejskiego.

Trzy propozycje zmiany organizacji ruchu na osiedlu.

2018-06-12, 19:32

W załączniku obok zamieszczamy trzy propozycje zmiany organizacji ruchu na naszym osiedlu.
Przypomnijmy ,że powodem tych zmian, były wnioski mieszkańców uskarżających się na nadmierną prędkość poruszających się pojazdów na "głównych" ulicach osiedla tj. Słowackiego i Konopnickiej, w szczególności przez pojazdy skracające sobie drogę przez nasze osiedle aby ominąć korki na DK 1.

Konsultacje z mieszkańcami.

2018-05-23, 18:53

Burmistrz Pszczyny zaprasza mieszkańców naszego osiedla na spotkanie.
Szczegóły na zaproszeniu.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

2018-05-15, 21:34

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Na naszym osiedlu zbiórka "gabarytów" odbędzie się w czwartek
24 maja.

Zebranie sprawozdawcze Zarządu osiedla

2018-02-13, 08:51

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA DASZYŃSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NA SPRAWOZDAWCZE OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 19.02.2018 R. O GODZ. 17.00
W PUBL. GIMNAZJUM NR 4, UL. KONOPNICKIEJ 44

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2.Wybór protokolanta.
3.Sprawozdanie przewodniczącego zarządu osiedla z działalności za rok 2017, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego - podjęcie uchwały absolutoryjnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia zarządu osiedla do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu.
5.Realizacja zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
6.Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
7.Informacja Straży Miejskiej na temat działań skierowanych do walki ze smogiem, w tym informacja dotycząca wyników przeprowadzonych kontroli palenisk w budynkach na terenie gminy Pszczyna.
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie obrad zebrania.W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE
ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,
BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA


JANUSZ PRZĄDKA

Ogłoszenie Zarządu Osiedla

2018-01-20, 13:47

Zarząd Osiedla informuje, że coroczne zebranie sprawozdawcze Zarządu Osiedla Daszyńskiego odbędzie się 19 lutego (poniedziałek) o godzinie 17/00, w SP 4 przy ul. Konopnickiej.

Spotkanie z Burmistrzem w sprawie organizacji ruchu drogowego

2018-01-20, 13:41

Burmistrz Pszczyny zaprasza mieszkańców osiedla Daszyńskiego na spotkanie w dniu 30 stycznia 2018 roku (wtorek) na godz. 17/00.
 
2008-2021 © Osiedle Daszyńskiego