Wiadomości

Konsultacje z mieszkańcami.

2018-05-23, 18:53

Burmistrz Pszczyny zaprasza mieszkańców naszego osiedla na spotkanie.
Szczegóły na zaproszeniu.

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

2018-05-15, 21:34

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Na naszym osiedlu zbiórka "gabarytów" odbędzie się w czwartek
24 maja.

Zebranie sprawozdawcze Zarządu osiedla

2018-02-13, 08:51

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA DASZYŃSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NA SPRAWOZDAWCZE OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 19.02.2018 R. O GODZ. 17.00
W PUBL. GIMNAZJUM NR 4, UL. KONOPNICKIEJ 44

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2.Wybór protokolanta.
3.Sprawozdanie przewodniczącego zarządu osiedla z działalności za rok 2017, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego - podjęcie uchwały absolutoryjnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia zarządu osiedla do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu.
5.Realizacja zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
6.Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
7.Informacja Straży Miejskiej na temat działań skierowanych do walki ze smogiem, w tym informacja dotycząca wyników przeprowadzonych kontroli palenisk w budynkach na terenie gminy Pszczyna.
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie obrad zebrania.W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE
ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,
BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA


JANUSZ PRZĄDKA

Ogłoszenie Zarządu Osiedla

2018-01-20, 13:47

Zarząd Osiedla informuje, że coroczne zebranie sprawozdawcze Zarządu Osiedla Daszyńskiego odbędzie się 19 lutego (poniedziałek) o godzinie 17/00, w SP 4 przy ul. Konopnickiej.

Spotkanie z Burmistrzem w sprawie organizacji ruchu drogowego

2018-01-20, 13:41

Burmistrz Pszczyny zaprasza mieszkańców osiedla Daszyńskiego na spotkanie w dniu 30 stycznia 2018 roku (wtorek) na godz. 17/00.

Życzenia Świąteczne

2017-12-26, 10:50

życzenia świąteczno-noworoczne

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

2017-12-26, 10:43

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia Zarząd Osiedla wspólnie z naszą parafią organizuje opłatkowe spotkanie z seniorami naszego osiedla.

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny

2017-10-24, 16:00

Obwieszczenie w załączniku

Pszczyński Budżet Obywatelski 2018

2017-09-11, 11:17

Od 15 września do niedzieli 1 października rozpoczyna się głosowaniu do "Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego edycja 2018".

Harmonogram wywozu śmieci

2017-08-22, 19:56

Prosimy się zapoznać z harmonogramem wywozu śmieci na naszym osiedlu.
 
2008-2018 © Osiedle Daszyńskiego