Wiadomości

Zebranie sprawozdawcze Zarządu osiedla

2018-02-13, 08:51

Do pobrania

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA DASZYŃSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NA SPRAWOZDAWCZE OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 19.02.2018 R. O GODZ. 17.00
W PUBL. GIMNAZJUM NR 4, UL. KONOPNICKIEJ 44

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
2.Wybór protokolanta.
3.Sprawozdanie przewodniczącego zarządu osiedla z działalności za rok 2017, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego - podjęcie uchwały absolutoryjnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia zarządu osiedla do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu.
5.Realizacja zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
6.Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
7.Informacja Straży Miejskiej na temat działań skierowanych do walki ze smogiem, w tym informacja dotycząca wyników przeprowadzonych kontroli palenisk w budynkach na terenie gminy Pszczyna.
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie obrad zebrania.W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE
ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,
BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA


JANUSZ PRZĄDKA

 
2008-2021 © Osiedle Daszyńskiego