Wiadomości

OGŁOSZENIE

2018-06-13, 16:40

W związku z planowaną zmianą organizacji ruchu na naszym osiedlu, Zarząd Osiedla Daszyńskiego zaprasza na "Ogólne Zebranie Mieszkańców, " na którym mieszkańcy wybiorą jeden z trzech wariantów zmiany organizacji ruchu, jakie zostały opracowane na zlecenie Urzędu Miejskiego.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z zmianami, jakie zaproponowano dla naszego osiedla. Z propozycjami zmian zapoznać się można na stronie internetowej naszego osiedla www.daszynski.pszczyna.pl, jak również na portalu "Pless", oraz w Urzędzie Miejskim. Przypomnijmy, że powodem tych zmian, były wnioski mieszkańców uskarżających się na nadmierną prędkość poruszających się pojazdów na "głównych" ulicach osiedla tj. Słowackiego i Konopnickiej, w szczególności przez pojazdy skracające sobie drogę przez nasze osiedle, aby ominąć korki na DK1.
Zebranie odbędzie się 28 czerwca 2018 r o godzinie 1700 w pomieszczeniach SP 4 przy ul. Konopnickiej 44. W przypadku braku "quorum " ( tj 1/20 liczby mieszkańców) ,prawomocne zebranie odbędzie się o godzinie 1715
Plan zebrania:
1. Otwarcie zebrania, przywitanie mieszkańców i zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania. (lista obecności)
3. Wybór protokolanta
4. Przedstawienie tematu zebrania, oraz propozycji zmian organizacji ruchu.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Rzeczowa dyskusja nad przedstawionymi propozycjami.
7. Przeprowadzenie głosowania, które wyłoni jeden z wariantów zmiany org. ruchu.
8. Podjęcie uchwały o wyborze wariantu dot. zmiany org. ruchu.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie zebrania.
 
2008-2021 © Osiedle Daszyńskiego